Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

S p r á v a o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby „Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou .“