Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Official board

Minutes, resolutions, extract of the resolution and audio recording from II. regular public meeting of the OZ held on the day 06.06.2024

Zápisnica OZ 06.06.2024

point no. 2 UZN no. 1- II.OZ –; 2024 Voľba návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

point no. 3 UZN no. 2-II. -OZ –; 2024 Approval of the meeting program of the Municipal Council

point no. 4 UZN no. 3 -II. -OZ –; 2024 Control of the implementation of resolutions

point no. 5 UZN no. 4 -II.- OZ-2024 verejné vypočutie občanov

point no. 6 UZN no. 5 -II.- OZ-2024 dotácie MFSR

point no. 7 UZN no. 6 -II.- OZ-2024 Optická sieť Zmluva Slovanet

point no. 8 UZN no. 7 -II.- OZ-2024 Záverečný účet v

point no. 8 Final account of the municipality Častá for the year. 2023

point no. 8 ZÚ 2023 stanoviskoHK

point no. 9 finančné vyhodnotenie projektov ZŠ a MŠ

point no. 9 UZN no. 8 -II.- OZ-2024 financovanie ZŠ a MŠ

point no. 10 UZN no. 9 -II.- OZ-2024 schválenie žiadosti p. Jáchymová a p. Klásek a KZ v

point no. 10 Zverejnenie zámeru prevodu NM obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

point no. 13 UZN no. 10-II-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena.-

point no. 14 UZN no. 11 -II.- OZ-2024 udelenie súhlasu s Uzatvorením Zmluvy o podnájme -ambulancia ortotetické centrum

point no. 15 UZN no. 12 -II.- OZ-2024 aktualizácia Zmluvy Radiolan Slovanet, poverenie starostu podpisom v

point no. 16 UZN no. 13 -II.- OZ-2024 Kapitálové výdavky – vodozádržné opatrenia a prístrešok na hasičskej zbrojnici

Extract from the Resolution from OZ 06.06.2024

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 1.section

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 2.section

 ;

New contractual export company of used textiles, clothing and footwear

Dovoľujeme si informovať občanov obce Častá, že dnes boli v obci rozmiestnené kontajnery spoločnosti Ekocharita na zber použitých textilií, clothing and footwear pri obecnom úrade, bytovke Fándlyho č. 52 a stojiskách na uliciach Home a Sokolská.

Čo sa zbiera

Opätovne použiteľný textil vhodný na nosenie a to najmä letné a zimné pánske, ženské a detské oblečenie, zachovalý bytový textil ako návliečky, rovnako aj topánky, opasky a kabelky. Takéto oblečenie nesmie byť znehodnotené, zašpinené, navlhnuté, zatuchnuté a musí byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Oblečenie musí byť kvalitné a najlepšie vyprané a poskladané.

Čo sa nezbiera:

Špinavý, poškodený alebo zatuchnutý textil a šatstvo, tzv. „starina“, ktorý ľudia vypratávajú zo starých domov – veľmi staré kabáty, bundy, nohavice, všetko vyrobené za bývalého režimu. Nezbierajú sa použité pracovné úbory, staré monterky, ústrižky po šití, textilné rúška, a ani žiadne priemyselné textilné odpady, rovnako nezbierame matrace, koberce a pod.

Tento druh odpadu sa nateraz dáva ako tuhý komunálny odpad (TKO) do čiernych nádob.

Spoločnosť Ekocharita nahradzuje v obci spoločnosť TextilEko, ktorého kontajnery budú v nasledujúcich dňoch odstránené. Nové kontajnery obsahujú senzory naplnenosti.

 ;