Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Minutes, resolutions, extract of the resolution and audio recording from II. regular public meeting of the OZ held on the day 06.06.2024

Zápisnica OZ 06.06.2024

point no. 2 UZN no. 1- II.OZ –; 2024 Voľba návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

point no. 3 UZN no. 2-II. -OZ –; 2024 Approval of the meeting program of the Municipal Council

point no. 4 UZN no. 3 -II. -OZ –; 2024 Control of the implementation of resolutions

point no. 5 UZN no. 4 -II.- OZ-2024 verejné vypočutie občanov

point no. 6 UZN no. 5 -II.- OZ-2024 dotácie MFSR

point no. 7 UZN no. 6 -II.- OZ-2024 Optická sieť Zmluva Slovanet

point no. 8 UZN no. 7 -II.- OZ-2024 Záverečný účet v

point no. 8 Final account of the municipality Častá for the year. 2023

point no. 8 ZÚ 2023 stanoviskoHK

point no. 9 finančné vyhodnotenie projektov ZŠ a MŠ

point no. 9 UZN no. 8 -II.- OZ-2024 financovanie ZŠ a MŠ

point no. 10 UZN no. 9 -II.- OZ-2024 schválenie žiadosti p. Jáchymová a p. Klásek a KZ v

point no. 10 Zverejnenie zámeru prevodu NM obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

point no. 13 UZN no. 10-II-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena.-

point no. 14 UZN no. 11 -II.- OZ-2024 udelenie súhlasu s Uzatvorením Zmluvy o podnájme -ambulancia ortotetické centrum

point no. 15 UZN no. 12 -II.- OZ-2024 aktualizácia Zmluvy Radiolan Slovanet, poverenie starostu podpisom v

point no. 16 UZN no. 13 -II.- OZ-2024 Kapitálové výdavky – vodozádržné opatrenia a prístrešok na hasičskej zbrojnici

Extract from the Resolution from OZ 06.06.2024

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 1.section

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 2.section

 ;