Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Geografické údaje

Prvá písomná zmienka o obci: rok 1240

Nadmorská výška obce v m.n.m.: 292

Celková výmera územia obce [m2]: 35 231 774

Hustota obyvateľstva na km2: 67,07

Demografia (31.12.2021)

Počet obyvateľov k 31.12. spolu: 2363, muži-1158, ženy-1205

Predproduktívny vek (0-14) spolu: 387

Produktívny vek (15-64): 1588

Poproduktívny vek (65+) spolu: 388

Priemerný vek obyvateľov obce: 41,21

Rodinný stav: slobodní-995, ženatí-1058, rozvedení-138, vdovec/vdova-169

Vzdelanie: základné-330, stredoškolské-1387, vysokoškolské-338

Ekonomicky aktívny občania obce: 1279

Najpočetnejšie náboženské vyznanie: Rímskokatolícke-1638, Evanjelicke-64, bez vyznania-576

Výsledky sčítania obyvateľov domov a bytov (SOBD) – 2021

Domy-826, z toho rodinných-720, bytových-28

Byty: 980, z toho v rodinných domoch-732, v bytových domoch-169, obecné byty-10

Priemerná podlahová plocha: 115,97 m2

Byty s vodovodom-812 a vykurované plynom-663

Informácia, kde nájdete, resp. môžete žiadať bližšie informácie o výsledkoch SODB 2021 v Bratislavskom kraji.

Všetko je dostupné na portáli ŠÚ SR, t.j. na www.statistics.sk: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0107507857