Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Geografické údaje

Prvá písomná zmienka o obci: rok 1240

Nadmorská výška obce v m.n.m.: 292

Celková výmera územia obce [m2]: 35 231 774

Hustota obyvateľstva na km2: 60

Demografia (31.12.2011)

Počet obyvateľov k 31.12. spolu: 2201 muži 1030 ženy 1071

Predproduktívny vek (0-14) spolu: 334

Produktívny vek (15-54) ženy: 631

Produktívny vek (15-59) muži: 742

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 494

Počet sobášov: 12

Počet rozvodov: 2

Počet živonarodených spolu: 23 muži: 17 ženy: 6

Počet zomretých spolu: 20 muži: 11 ženy: 9
Výsledky sčítania obyvateľov domov a bytov (SOBD) – 2011

Informácia, kde nájdete, resp. môžete žiadať bližšie informácie o výsledkoch SODB 2011 v Bratislavskom kraji.

Všetko je dostupné na portáli ŠÚ SR, t.j. na www.statistics.sk :

tabuľky za SR, kraje, okresy a obce na adrese http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=43829
vydané elektronické publikácie na stiahnutie na adrese http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=49969
kontaktné informácie na zamestnancov informačných služieb na adresách http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1476 a http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1479