Covid-19 cam - testovanie.

Automatická obnova každé 3 min - v sobotu 24.04.2021 v telocvični pri ZŠ Častá v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Prestávka na oddych a dezinfekciu od 12:00 do 13:00 hod.

Last image