Covid-19 cam - testovanie.

Automatická obnova každé 3 min - v sobotu 27.02.2021 v čase od 8:00 do 19:00 hod.

Last image