Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontakty na OcÚ

Tel: Podateľňa  033 / 64 95 427

e-mail: podatelna@casta.sk

Starosta:

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.

e-mail: starosta@casta.sk

Tel: 0904 / 452 375

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Vladimír Medlen

e-mail: kontrolor@casta.sk

Úradné hodiny: Streda 8:30 – 17:00

Zamestnanci:

Marcela Martešíková

  • matrika, register obyvateľov, register adries, správa cintorína, mzdové účtovníctvo, pokladňa, vyhlasovanie v rozhlase

e-mail: matrika@casta.sk

Tel: 033 / 593 10 11

Ing. Marcela Krchnáková

  • podateľňa, správa dane z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, evidencia psov, rybárske lístky, výruby drevín, súkromne hospodáriaci roľníci, podnikateľská činnosť, hazardné hry

e-mail: dane@casta.sk

Tel: 033 / 64 95 427

Henrieta Korčeková

e-mail: asistentka@casta.sk

Tel: 033 / 64 95 427

Ing. Zuzana Polčičová

  • účtovníctvo, fakturácie, projekty

e-mail: ucto@casta.sk

Tel: 033 / 64 00 158

Silvia Pecúchová

  • odpadové hospodárstvo, miestne poplatky za vývoz odpadov, reklamné tabule, dopravné značenia, povolenia vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie

e-mail: odpady@casta.sk

Tel: 033 / 64 00 158

Bc. Želmíra Šurinová

  • stavebný úrad, územnoplánovacie informácie, malý zdroj znečistenia ovzdušia, zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávkové povolenia)

e-mail: stavebnyurad@casta.sk

Tel: 033 / 64 95 107

Dana Poizlová

  • knihovníčka

e-mail: kniznica@casta.sk

Tel.: 0905 / 797 571

Zamestnanci údržby verejnej zelene:

Miroslav Kyrinovič

Mikuláš Plančík

Roman Stojkovič