Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kontakty na OcÚ

Tel: Podateľňa  033 / 649 54 27

e-mail: podatelna@casta.sk

Starosta:

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M

e-mail: frantisek.kasicky@casta.sk, kasickyf@gmail.com

tel.č.: 0904/452 375

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Vladimír Medlen

e-mail: kontrolor@casta.sk

Úradné hodiny: Streda 8:30 – 17:00

Zamestnanci:

Marcela Martešíková

e-mail: matrika@casta.sk

Tel: 033 / 593 10 11

Ing. Marcela Krchnáková

  • podateľňa, správa dane z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, evidencia psov, rybárske lístky, výruby drevín, súkromne hospodáriaci roľníci, podnikateľská činnosť,  hazardné hry, malý zdroj znečistenia ovzdušia

e-mail: dane@casta.sk

Tel: 033 / 64 954 27

Henrieta Korčeková

e-mail: asistentka@casta.sk

Tel: 033 / 64 954 27

Ing. Zuzana Polčičová

  • účtovníctvo, fakturácie, projekty

e-mail: ucto@casta.sk

Tel: 033 / 64 00 158

Silvia Pecúchová

  • odpadové hospodárstvo, miestne poplatky za vývoz odpadov, rozkopávkové povolenia, dopravné značenie, povolenia vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie, reklamné tabule

e-mail: odpady@casta.sk

Tel: 033 / 64 00 158

Dana Poizlová

  • knihovníčka

e-mail: kniznica@casta.sk

Tel.: 0905 / 797 571

Spoločný stavebný úrad pre Obce Častá, Doľany, Dubová a Vištuk so sídlom v Budmericiach 534

Mgr. Ružena Bejdáková

e-mail: stav.urad@budmerice.sk

Tel.: 0917/ 147 308

Ing. Martina Holúbková

Tel.: 0907 / 949 629

Zamestnanci údržby verejnej zelene:

Miroslav Kyrinovič

Patrik Bila