Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Divadlo na kolene

“Divadlo Na Kolene” vzniklo v divadelnej sezóne 1972/73.

Prvé predstavenie sme odohrali vo februári 1973 F. Urbánek (Pani richtárka).

Názov súboru je odvodený z reality priestorových problémov. Členovia súboru pracujú ozaj na kolene. Svoje predstavenia realizovali zo začiatku na chodbe ZŠ, potom v telocvični, istý čas v priestoroch bývalej krčmy a naposledy v priestoroch OÚ Častá.

Napriek tomu sa však tento súbor môže pochváliť mnohými úspechmi, či to už bolo v minulosti, v réžii Viery Lazarovej alebo teraz Petra Minárika.

Z mnohých inscenácií treba spomenúť Jánošíka podľa Vivaldiho od Ľ. Feldeka. S touto hrou súbor dosiahol výrazný úspech, keď v r. 1980 získal hlavnú cenu v súťaži ochotníckych súborov a zúčastnil sa i Scénickej žatvy v Martine.

Ďalším úspechom bolo aj víťazstvo s divadelnou hrou v dramatizácii P. Minárika Feldekovho románu Van Stiphout na Topolčianskej opone v r. 1988.

Zo starších inscenácií treba spomenúť hry: Ji. Nestroy (Strach z pekla), E. Labiche (Piesok do očú), N.V. Gogoľ (Revízor) W. Shakespeare (Skrotenie čertice) alebo dramatizáciu P. Minárika na motívy románu G. Chevaliera (Zvonodrozdovo).

Za realizované inscenácie súbor získal početné ocenenia. Či už to bolo za dramaturgiu, réžiu, scénografiu alebo herecké výkony, ale i za tvorivé hľadanie netradičných divadelných foriem a výtvarné spracovanie inscenácií.

Tradícia ochotníckeho divadla v Častej je dlhodobá a nepočíta sa iba vznikom “Divadla Na Kolene”, ale už naše mamy a dedovia boli zanietený ochotníci. Za všetkých spomeniem snáď len F. Tešoviča, ktorý v Častej viedol Divadelný ochotnícky krúžok a neskôr pôsobil aj v slovenskom rozhlase.

Stránka divadla: http://www.nakolene.com/