• Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá

Úvod


Kynologický klub Častá združuje chovateľov a majiteľov psov rôznych plemien vrátane krížencov majúcich záujem na ich výchove a výcviku, zriadený za účelom vykonávania záujmových činností súvisiacich s organizovaním práce s mládežou a s dospelými so zameraním sa na všetky činnosti so vzťahom ku kynológii, kynologickým športom, záchranárskej kynológii a canisterapii. Práca klubu sa zameriava na zaistenie všestranného športového vyžitia záujemcov o chov a výcvik psov, výcvik a výchovu psov, vzdelávanie majiteľov psov, poskytovanie poradenskej činnosti, spoluprácu s inými klubmi v regióne, ako aj organizovanie záujmových a výkonnostných súťaží.