• Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Kynologický klub Častá

Klub


Výcvik sa koná každú nedeľu a skoro za každého počasia.

Začiatok je o 10,00 hod.


- Výcvikový priestor

„Cvičák“ sa nachádza v areáli strelnice. Areál je celý oplotený a uzamykateľný. Zo všetkých strán je obklopený lesom. 50m od areálu tečie potok, ktorý je bez problémov prístupný a tak psy majú prísun vody a kúpeľa :) podľa ich potreby. Výcvik sa začína poslušnosťou. Striedaním rôznych cvikov a zapájaním prekážok sa snažíme spestriť cvičiacu hodinu. Po poslušnosti nasleduje obrana a nácvik zadržania. Striedavo do cvičiaceho času dopĺňame stopu a prekážky.

- Vybavenie

Na ploche asi 100 m2 sa nachádza 13 vlastnoručne vyrobených prekážok, ako bariéra veľká a malá, bariéra šikmá ( Á-čko) veľká a malá, tunel, kladina, hojdačka, podliezanie a ďalšie... Na cvičisku je postavený aj malý prístrešok na prípad núdze a prírodné posedenie s ohniskom.