Úradná tabuľa
Uverejnené: 11.07.2016 | 16:59 | sekretariát

Máme zvolenú riaditeľku Základnej školy

Uverejnené: 11.07.2016 | 16:59 | sekretariát

Máme zvolenú riaditeľku Základnej školy s MŠ, Hlavná č. 293, Častá

Funkčné obdobie riaditeľky Základnej školy s MŠ v Častej – Mgr. Adriany Cíferskej uplynie 31. júla 2016. Zriaďovateľ školy, Obec Častá, vypísal 16. mája 2016 výberové konanie na uvedenú funkciu.

Prihlášky s požadovanými dokladmi bolo treba doručiť do 16. júna 2016 do 12-tej hodiny. Oznam o výberovom konaní bol zverejnený na úradnej tabuli obce a školy, na web stránke obce, Školského úradu v Častej, Okresného úradu – odboru školstva v Bratislave a v Regionálnych novinách „Pezinsko“ č. 20 a č. 21.

Na uvedený oznam sa prihlásila jedna uchádzačka, ktorá spĺňala všetky predpísané náležitosti, a preto bola pozvaná na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočnilo 7. júla 2016.

Uchádzačka sa prezentovala vlastnou koncepciou rozvoja školy a odpovedala na doplňujúce otázky od členov výberovej komisie. Po tajnom hlasovaní, podľa vopred stanovených kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bola výberovou komisiou zvolená Mgr. Adriana Cíferská.

Následne bola vymenovaná za riaditeľku Základnej školy s MŠ, Hlavná č. 293, 900 89 Častá na 5-ročné funkčné obdobie s účinnosťou od 1. augusta 2016.

Pri výkone tejto zodpovednej funkcie jej želáme veľa úspechov!

 

 

Kalendár akcií

« July 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31