Úradná tabuľa
Uverejnené: 04.11.2020 | 10:05 | sekretariat

Máte záujem o zmenu územného plánu? Zašlite žiadosť do 30.11.2020

Uverejnené: 04.11.2020 | 10:05 | sekretariat

Obec Častá vyzýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali Žiadosť o zmenu územného plánu na Obecný úrad Častá v termíne do 30.11.2020.

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov).

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania, ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené spracovateľovi Územno-plánovacej dokumentácie obce Častá, aby rozhodol, ktoré žiadosti budú alebo nebudú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

Tlačivo :  Žiadosť

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne:

a) Poštou, na adresu:

Obecný úrad Častá

Hlavná 168/65

900 89 Častá

b) Osobne:

Schránka na budove obecného úradu

c) E-mailom:

podatelna@casta.sk

 

Kalendár akcií

« December 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31