Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Dňa 11.nov. o11.hod. a 11. min. sme sa zišli pred pomníkom padlých v Prvej svetovej vojny, aby sme si v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov uctili pamiatku padlých v oboch svetových vojnách.

Práve dňa 11. nov. 1918 o11.hod. a 11.min. zaznela posledná delostrelecká salva pri podpise prímeria v meste Compiegne (Kompieň) vo Francúzku, ktorým sa Prvá svetová vojna skončila.

Prvá svetová vojna trvala 4 roky . Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen straty na ľudských životoch, ktoré si táto vojna vyžiadala, nemali obdobu v celých doterajších ľudských dejinách. Zmobilizovaných bolo 65 miliónov vojakov. Z toho bolo 8 miliónov zabitých a 21 miliónov zranených, alebo zmrzačených. Hrôzy a útrapy vojny, zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že hneď ako vojna skončila bol 11.nov. vyhlásený za Deň vojnových veteránov.

Symbolom tohto dňa je červený kvet poľného maku z Flanderských polí. Je to spomienka na báseň kanadského lekára účastníka Prvej svetovej vojny, ktorú napísal po bitke pri belgickom mestečku Ypér v roku 1915, kde zahynuli tisíce vojakov. Tu je úryvok z tejto básne:

 

Na poliach flámskych kvitnú maky divé

rad za radom lemujú biele kríže clivé.

Tu ležíme.

My už však nevstaneme

a je to možno zdanie,

že včera ešte žili sme

a teraz len ticho ležíme

na tejto flámskej pláni.

Len divé maky červené

ďalej rastú na poliach flámskych.

 

Vznikla tradícia zdobiť účastníkov tejto spomienky kvetom poľného maku.

Druhým symbolom tohto dňa je „Zvon mieru.“ V severnom Taliansku pri mestečku Rovereto sa počas 1. Svetovej vojny odohrali kruté boje s veľkým množstvom padlých. Na návrh miestneho katolíckeho farára Dona Rosaro zhotovili z roztavených zbraní a mosadzných nábojníc, ktoré zozbierali na okolitých bojiskách, 22- tonový zvon, ktorý umiestnili na návrší nad mestečkom Rovereto. Zvon bol najskôr zavesený na drevenom ráme, ale od  roku 1965 zvon nesú oceľové piliere, ktoré boli vyhotovené z peňažných darov 114 štátov sveta. V okolí stojí 114 stožiarov s vlajkami týchto štátov.

Tento Zvon mieru sa každý rok 11. nov. o 11. hod a 11. min. rozozvučí na 5 minút. K jeho hlasu sa pripájajú hlasy mnohých zvonov po celom svete, pridal sa aj hlas nášho zvona.

Tretím sybolom tohoto dňa sú plamienky sviečok, zapálené na hroboch padlých vojakov. Plamienky týchto sviečok okrem pamiatky na padlých nech nám svietia na ceste k mieru a porozumeniu medzi národmi.

V súčasnom období si aj v Slovenskej republike pripomíname Deň vojnových veteránov najmä preto, že v Prvej svetovej vojne bojovali aj Slováci. V severnom Taliansku bojovali Slováci na oboch stranách frontu. Jednak v  Rakúsko – Uhorskej armáde, ale aj na strane Talianska ako dobrovoľníci , v radoch Česko – Slovenských legionárov. Pri mestečku Rovereto v krutých bojoch boli na oboch stranách veľké straty na životoch. Dobrovoľníci – Legionári mali také veľké počty obetí, že si tam na nich dodnes s úctou spomínajú a v miestnom múzeu vojny majú legionári samostatnú expozíciu.

Pri tejto príležitosti sa natíska myšlienka o nezmyselnosti vojen. O množstve vo vojnách zmarených životov, ale aj o obrovských hmotných škodách. Dnes je 99 rokov od skončena 1.svet. vojny, ale vojny sa v rôznych častiach sveta s menšími prestávkami a pod rôznymi zámienkami vedú stále. Zámienkou začatia hroznej 2.svet. vojny, ktorá trvala 6 rokov a priniesla viac obetí a viac skazy, ako tá Prvá, zámienkou bol „životný priestor.“ pre nemecký národ. Okrem iného, výroba a  predaj zbraní je tak výnosný obchod, že sa ho neda zastaviť. A tak vojny pokračujú.

Ing. Ivan Gáži