Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (ďalej len „ND BDP“). ND BDP je realizovaný Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Novootvorená poradna v meste Pezinok

Tento projekt vznikol  za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje  pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

LETÁK Pezinok