Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návšteva predsedu Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie

Dňa 15. októbra 2015 o 17:15 sa uskutočnila významná návšteva na obecnom úrade Častá.

Na stav prác rozpracovanej kanalizácie aj s čističkou sa prišiel pozrieť predseda Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie, p. Stéphane Rossini. O návštevu objektu v rámci oficiálnej návštevy prejavilo záujem veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR, ktoré nás požiadalo o preverenie možnosti uskutočnenia návštevy tohto projektu financovaného prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Stretnutie sa nieslo v pracovnom duchu, kde starostka obce Častá p. Ing. Mária Garajová oboznámila p. Rossiniho o obci Častá, o jej umistnení, vodohospodárskych pomeroch a následne aj o stave budovania rozpracovanej kanalizácie. Detailnú prezentáciu projektu kanalizácie s čističkou predniesol hlavný projektant kanalizácie p. Ing. Slezák. Následne na otázky švajčiarskej delegácie odpovedala starostka p. Ing. Garajová aj projketant p. Ing. Slezák. Výsledkom stretnutia bol prísľub ďalšej spolupráce ako aj poďakovanie za pomoc pri financovaní prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu.