Obec Doľany – výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky materskej školy

Uverejnené: 20.05.2021 | 11:09 | sekretariat

OBEC  Doľany, Doľany 169, 900 88 Doľany

na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Doľany, sídlom Doľany 214, 900 88 Doľany

( bez právnej subjektivity)

s predpokladaným  nástupom od 16.08.2021

Bližšie informácie a podmienky nájdete na úradnej tabuli obce Doľany a jej webovom sídle   https://www.dolany.sk/

Kalendár akcií

« September 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30