Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Doľany

Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Uznesení č. 9/V/2022 zo dňa 11.10.2022 a č. 7/3/2023 zo dňa 17.01.2023 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Doľany na deň 30.03.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Doľany 2023 – čítať