Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný úrad Častá vyzýva na uhradenie daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

Vážení občania,

obec Častá ako správca daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 15.12.2022 a vyhli sa tak prípadným sankciám.
Úhrady daní a poplatkov je možné zrealizovať :
– bankovým prevod na účet obce Častá číslo SK57 0200 0000 0000 0452 9112,
– poštovou poukážkou,
– v hotovosti do pokladne obecného úradu.