Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oceňovanie športovcov roka

Dňa 23. marca sa v zasadacej miestnosti OcÚ Častá uskotočnilo príjemné stretnutie ocenených športových klubov z Častej.

V Častej podporujeme tieto športové kluby:

Kynologický klub Častá

Futbalový klub FC Slovan Častá

Klub Slovenských turistov Častá

Športový klub SPC Častá

Klub BTC Častá (beh, turistika, cyklistika je najmladším klubom )

KHAN klub karate Častá

 

Kynologický klub Častá, o.z.

Kynologický klub Častá, o.z. v súlade s požiadavkou športovej komisie pri Obecnom úrade Častá zasiela návrh za klub na ocenenie v rámci Vyhodnotenia športovca roka za rok 2017, ktorý bol schválený na členskej schôdzi dňa 16. decembra 2017:

Marián Polakovič – Kynologický klub Častá,o.z., Cintorínska 472, Častá, nar. 6.2.1975

Za dlhodobú a aktívnu prácu na rozvoji Kynologického klubu Častá, dosiahnuté výborné úspechy na kynologických súťažiach a reprezentáciu obce Častá na spoločensko-športových a prezentačných podujatiach.

 

Futbalový klub Slovan Častá, o.z.

Za futbalový klub navrhujeme oceniť družstvo žiakov, za vzornú a úspešnú reprezentáciu obce. 1. miesto v jesennej časti súťaže ročníka 2017/2018.

 

Klub slovenských turistov Častá

Klub slovenských turistov Častá navrhuje oceniť  Mateja Chvílu   r. 2005,

člena turistického oddielu mládeže, ktorý sa aktívne zapájal do jeho činnosti a výsledkami mobilizoval svojich kamarátov pri pretekoch v Turistickom orientačnom behu.

 

Klub silového trojboja ŠK SPC Častá

Klub navrhuje oceniť Samuela Lederleitnera, rok. nar. 1994.

Za reprezentáciu klubu a obce a za dosiahnuté výsledky v roku 2017

5. miesto, Juniori – Majstrovstvá sveta v silovom trojboji dorastencov a juniorov, Orlando, Florida, 2017

2. miesto, Juniori do 120kg – Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov, Žilina, 2017

3. miesto, Muži ťažká kategória – Slovenský pohár v silovom trojboji mužov a žien, Sabinov, 2017

1. miesto, Juniori do 120kg – Grand Prix Slovakia 2017 – súťaž v silovom trojboji dorastencov a juniorov, Častá, 2017

2. miesto, Juniori do 120kg – Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke dorastencov, juniorov a masters, Trenčianske Teplice, 2017

1. miesto, družstvo ŠK SPC Častá-A – Majstrovstvá Slovenska družstiev v silovom trojboji mužov a žien, Sabinov, 2017

 

OZ BTC Častá, cyklisti

OZ BTC Častá navrhuje oceniť pána Ivana Myslíka st. – čestný člen OZ BTC Častá –  za vzorný a vytrvalý prístup k športu.

Je ozajstný ” športový motor ” , ktorý priviedol prvých nadšencov dvoch kolies na lesné a asfaltové cesty. Zakladateľ pravidelných i diaľkových cyklistických  výjazdov, súčasný  podporovateľ všetkých našich športových činností.

 

Khan klub karate Častá

Khan klub karate Častá navrhuje na ocenenie športovca roka za rok 2017 :

Ivana Zatlukala nar. 20.9.1967, trvale byt. Častá (900 89), Podhorská ul. č. 477.

Ivan je dlhoročným športovcom a odborníkom v bojovom umení karate. Je jedným zo zakladajúcich členov častovského karate v r. 1997. V mladosti súťažne pretekal a dlhodobo dosahoval dobré výsledky v športovom zápase kumite. V súčasnosti je nositeľom 2 DAN-u (čierny pás) v KARATE štýl GOJU – RYU, oi. je i členom Bratislavskej únie karate a Slovenského zväzu karate. Je trénerom tohto bojového umenia. Trénerské schopnosti využíva pri výchove mladej generácie v tunajšom klube. Návrh na ocenenie schválil VV Khan klubu karate pri príležitosti jeho životného jubilea 50 – tich rokov.

 

Absolútny športovec roka 2017

Samuel Lederleitner – člen Klubu silového trojboja ŠK SPC Častá.