Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Optická sieť v obci Častá – zber údajov od občanov

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci Častá. 

V  dňoch od 16.3.2023 až 19.3.2023 Vám bude doručené tlačivo  v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas a zároveň si vybrať preferovaný spôsob ukončenia optickej prípojky pre Váš rodinný dom. V prípade ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.                                                                           

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

  • Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
  • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek. 
  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb..
  • Slovak Telekom nebude dotknuté nehnuteľnosti vlastníka zaťažovať zákonným vecným bremenom. Právnym titulom na užívanie dotknutých nehnuteľností vlastníka bude výhradne udelený súhlas, pričom zo znenia súhlasu je zrejmé, že ide o súhlas podľa § 21 ods. 15 ZEK.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument povinné údaje sú: meno vlastníka, adresa danej nehnuteľnosti a tel. kontakt. Tlačivo doplnené o tieto údaje môžete odovzdať na Obecnom úrade v Častej alebo zašlite naskenované  e-mailom na adresu: viktor.nogli@gmail.com, prípadne poštou na adresu R. Peregrína 13, Nitra 949 01.

Termín doručenia tlačiva (súhlasu) : najneskôr  DO 31.3.2023

V prípade otázok je kontaktnou osobou:

Viktor Nógli /  0904034815  

V.Z. Projekcia: elkatel s.r.o.,

Výstavba: SUPTel a.s.

Investor: Slovak Telekom a.s.

Tlačivo na stiahnutie: Súhlas_pripojenie_IBV_Častá (1)