Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

.oz malokarpatský región: Spojme sily pre rozvoj nášho regiónu. Zrealizujme dobré nápady pre lepší život na vidieku

. oz malokarpatský región

OZ Malokapratský región je občianske združenie, ktoré vzniklo v októbri 2014. Združuje mestá a obce, podnikateľov, mimovládne organizácie a fyzické osoby z katastrálneho územia miest Modra a Svätý Jur a obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk.

. rozvoj regiónu je našou prioritou

Spojili sme sa, aby sme zrealizovali projekty a myšlienky, ktoré majú obyvatelia regiónu. Aby sa dali projekty zrealizovať, poväčšine chýba jedna podstatná vec – financie. Občianske združenie je cesta, ako tieto prostriedky získať. V minulosti mestá a obce v Bratislavskom kraji nemali možnosť takto čerpať finančné prostriedky. Súčasné programové obdobie však prináša príležitosť aj pre nás. Inšpirovať sa môžeme v ostatných regiónoch Slovenska. Investície do poľnohospodárstva, vinársta a vinohradníctva, vybudované alebo zrekonštruované športové plochy, sprístupnené vyhliadkové veže, propagácia regiónu cez regionálne značky a produkty, podpora cestovného ruchu prostredníctvom autentických lokálnych podujatí. To všetko vytvára pracovné príležitosti, podporuje zamestanosť a prosperitu pre podnikateľov a obyvateľov v regióne. Prostredníctvom OZ Malokarpatský región sa otvára priestor pre ľudí, ktorí majú dobré nápady aktívne sa podieľať na formovaní prostredia v ktorom žijú a pracujú.

.ako funguje oz malokarpatský región

Združenie je založené na princípoch miestneho partnerstva za účelom podpory a rozvoja vidieckeho regiónu. Ide o spojenie občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľov a verejnej správy (miest a obcí), ktorí spolupracujú na rozvoji územia a pri získavaní finančných prostriedkov z EÚ a z národných programov pre svoj región.

OZ Malokarpatský región má ambíciu v najbližšom období získať štatút MAS (Miestna akčná skupina), čo oprávňuje subjekty v území čerpať finančné prostriedky z uvedených zdrojov.

Úlohou MAS je následne koordinovať rozvoj územia vytvorením integrovanej stratégie rozvoja územia s ohľadom na miestne potreby a potenciál. Na základe vypracovanej stratégie potom MAS vyhlasuje, posudzuje a vyberá jednotlivé typy aktivít a projektov. Následne zabezpečuje financovanie z uvedených zdrojov. Žiadosti o financovanie projektov a aktivít môžu podávať organizácie, podnikatelia, samosprávy pôsobiace v meste alebo obci, ktorá je rozhodnutím zastupiteľstva členom OZ MR.

.oz malokarpatský región v číslach

Počet miest a obcí v území: 16

Počet obyvateľov v území: 41 202

Rozloha územia: 302,5 km2

Počet členov združenia: 40

Z toho verejný sekto: 16

Súkromný sektor: 12

Neziskové organizácie a fyzické osoby: 12

.príďte a zapojte sa

Chcete sa dozvedieť viac? Angažujete sa v regióne a očakávate podporu? Máte dobrý nápad, projekt? Príďte na stretnutie, predstavte svoj projekt a spolu budeme hľadať ako ho prefinancujeme a zrealizujeme. Staňte sa súčasťou tímu rozvoja regiónu.

Pozývame Vás na informatívne stretnutie, ktoré sa bude konať 23.9.2015 o 18:00 v Kultúrnom dome v Šenkviciach.

Pracovné stretnutie sa bude konať 10.10.2015 od 9:00 – 18:00 v Kultúrnom dome v Modre.

.súťažte s nami

OZ Malkarpatský región vyhlasuje súťaž o grafické spracovanie loga združenia. Zapojiť sa môže široká verejnosť. Odborná porota vyberie to najvýstižnejšie logo. Víťaz si odnesie odmenu 100eur. Bližšie informácie nájdete na web stránke mesta / obce, sociálnych sieťach a na www.malokarpatskyregion.sk

https://docs.google.com/forms/d/1Fls9uQNccxh9vTi0dvWQ3i-0Hv4ft9oSEpVTBtQfFYs/viewform

anketa_návrh_IKv1

letak v2

logo OZ MR sutaz