Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam – čiastočná uzávierka miestnej komunikácie ulice Na vŕšku dňa 28.05.2022

Obec Častá, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov podľa § 7 citovaného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon vydáva toto 

povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie – ulice Na vŕšku v úseku od Kostola po odbočku na ulicu Kíperskú dňa 28.05.2022 na dobu od 08,00 hod. do 20,00 hod.

Odôvodnenie: Čiastočná uzávierka časti ulice Na vŕšku je potrebná pre zabezpečenie bezpečnosti občanov obce počas konania taktického cvičenia dobrovoľných hasičských zborov obcí Častá, Doľany, Budmerice, Senec a Pezinok.

Trasa obchádzky bude vedená cez ulice Mraznická a Kíperská. Na značenie obchádzky bude použité dopravné značenie, ktoré odsúhlasil Okresný dopravný inšpektorát Pezinok.