Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam Slovak Telekom: budovanie optickej siete

Obecný úrad Častá v súvislosti s realizáciou projektu budovania optickej siete v obci Častá zverejňuje nasledujúci oznam a informácie k prvej etape so začiatkom 22.5.2024:

Slovak Telekom, a.s. informuje o začatí budovania optickej siete v obci Častá:

Oznámenie o realizácii stavby.

Vážení občania!

Týmto Vám oznamujeme, že firma Slovak Telekom a.s. na základe platného územného rozhodnutia Č.j:OcÚ-Výst.71/2021CA-1783 a na základe platného rozkopávkového povolenia vydaného miestnym Obecným úradom v Častej, bude realizovať v mesiacoch máj-november 2024 optickú sieť.

Celý proces výstavby, informovanosti o službách a cenách až po samotné pripojenie je nastavený bez nutnosti občanov podnikať ďalšie aktívne kroky. To platí aj pre tých, ktorí doposiaľ nepodpísali súhlas alebo žiadosť o pripojenie, nakoľko projekt počíta s potencionálnou pripojiteľnosťou každého objektu alebo stavebného pozemku v oblasti, ako projekt rieši.

Počas výstavby sa zrealizuje hlavný rozvod optickej siete v obci a domové prípojky ku každému domu, za hranicu pozemku (za plot), s možnosťou dokopania po nehnuteľnosť. Za týmto účelom budú obyvatelia priebežne oslovovaní pracovníkmi firmy, ktorá bude realizovať zemné práce, aby určili miesto prechodu na pozemok. Tí ktorí nebudú súhlasiť s ukončením za plotom, budú mať optickú prípojku ukončenú pred plotom domu.

Po ukončení výstavby budú majitelia každého objektu osobne kontaktovaní obchodníkmi spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorí v prípade záujmu následne zabezpečia, prostredníctvom realizačných firiem, zavedenie optickej prípojky priamo do domu. Pripojenie ale bude možné na požiadanie aj kedykoľvek v budúcnosti.

Z dôvodu možnosti koordinácie prác na určení miesta prechodu na pozemok s obyvateľmi a zároveň skrátenia času celej výstavby, budeme práce vykonávať aj počas víkendov.

Technické otázky ohľadom výstavby a realizácie prác Vám zodpovie firma FibreTel s.r.o., ktorú Slovak Telekom, a.s splnomocnil na realizačné práce.

v zastúpení:

Martin Rakovský tel. č. 0901 751 248

23.5.2024 – 22.6.2024

· Fándlyho

· Pastierska

· Družstevná

· Sokolská

· Záhradnícka

· Poľná

Všetky križovania ciest a vjazdy do domov budú v najväčšej možnej miere realizované pretláčaním. O ďalších etapách budeme informovať.

Detaily plánu 1.etapy:

23.5. – 22.6.2024

Ul. Fándlyho (2 strany) od 23.5. – 29.5.

Od hlavnej pravá strana 23.5. – 26.5.

Ľavá strana 26.5. – 29.5.

Ul. Pastierska (1 strana) od 29.5. – 1.6.

Ul. Družstevná (1 strana) od 10.6. – 13.6.

Ul. Sokolská (1 strana) 13.6.-16.6.

Ul. Záhradnícka (1strana) 16.6. – 18.6.

Ul. Poľná (po č.d. 11 ľavá strana, od č.d. 8 prvá strana) 18.6. – 22.6.