Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Podanie daňového priznania na rok 2019 – daň z nehnuteľnosti, daň za psa

Obec Častá ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2018, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali nehnuteľnosť, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2018 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Častej na rok 2019 do 31.01.2019. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo ich nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/.