Úradná tabuľa
Uverejnené: 22.06.2019 | 23:21 | admin

Pozvánka na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej 26. júna 2019

Uverejnené: 22.06.2019 | 23:21 | admin

Pozývame vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej,  ktoré sa bude konať v stredu 26. júna 2019 o 18.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí Obecného úradu v Častej 

 1. Otvorenie 
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
 3. Schválenie programu rokovania 
 4. Kontrola plnenia uznesení 
 5. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce 
 6. Prerokovanie použitia a naplánovanie čerpania Rezervného fondu 
 7. Informácie o nadstavbe jedálne ZŠ Častá – postup projekčných prác 
 8. Návrh na spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základne školy v Častej po pridelení dotácie 
 9. Prerokovanie možnosti upravenia dane z nehnuteľnosti v budúcom období 
 10. Upravenie harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej v druhom polroku r. 2019 
 11. Verejné vypočutie občanov 
 12. Rôzne 
 13. Záver 

Pozvánka s programom na riadne zasadnutie OZ v termíne 26.06.2019 v.r.

Kalendár akcií

« July 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13* 21. ČASTOVSKÝ RÍNEK o 09:00
* Air Grill 2019 o 09:00
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31