Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023 – výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  v y z ý v a   občanov na vykonanie jarnej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.04.2023 do 31.05.2023.

Fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami na to určenými.

Bližšie informácie v prílohe:

Preventívna celoplošná deratizácia na území BSK- jar 2023 čítať