Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pripojenie na verejnú kanalizáciu – predĺžená platnosť vyjadrenia BVS.

Vážení spoluobčania, ktorí ste nestihli z rôznych dôvodov pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu v zjednodušenom režime (BEZ POPLATKU  A BEZ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE), môžete tak urobiť ešte v nasledujúcom období. Obec Častá požiadala Bratislavskú vodárenskú spoločnosť  o predĺženie platnosti vyjadrenia BVS k pripojeniu na verejnú kanalizáciu pre nehnuteľnosti na uliciach: „Štefanovská, Nová, Cintorínska, Podhorská, Ružová, Sokolská, Kiperská, Na vŕšku, Jankovičova, Zámocká, Hlavná, Mraznícka, Družstevná, Veterná a Podzámocká“.

Platnosť vyjadrenia BVS je dva roky odo dňa 10.05.2021 pod číslom: 19325/2021/JJ

Obec odporúča občanom pripojiť sa čo najskôr, pretože BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novovzniknutých skutočností.

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu treba podať na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

07–ziadost-preverenie-tp-pripojenia-vk_edit