Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a dane za psa na rok 2024 – termín do 31.01.2024

 

Obec Častá upozorňuje, že do 31.01.2024 treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Ak ste nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Častá v priebehu roka 2023 (stav k 01.01.2024):
– nadobudli (kúpou, dedením, darovaním)
– nehnuteľnosť predali, darovali
– bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu stavby,  bola vybudovaná drobná stavba
   (garáž, hospodárska stavba)
je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2024.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive – zverejnené nižšie pod textom, alebo si ho môžete prevziať priamo na Obecnom úrade.

Do 31.01.2024 treba podať aj daňové priznanie za psa . Priznanie podáva majiteľ, ktorý nadobudol psa v priebehu roka 2023, prípadne pes v priebehu roka 2023 uhynul. Daňové priznanie za psa sa podáva na predpísanom tlačive – zverejnené nižšie pod textom alebo si ho môžete prevziať priamo na Obecnom úrade.                                                                                                    
Tlačivá v pdf formáte:

Daň z nehnuteľnosti – tlačivo

Daň za psa – tlačivo

Editovateľné komplet tlačivo: 

DzN – nové tlačivo od 1.9.2023 – editovateľné