Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Projekty a dotácie obce Častá

Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu

Kód projektu v ITMS2014+:   302021J525

 

Cieľ projektu:

Skvalitniť vzdelávanie obstaraním jazykových učební – učebňa anglického  jazyka  a učebňa nemeckého jazyka a knižnice a tak prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov.

Dopytovo – orientovaný projekt

Prijímateľ:

Obec Častá
Hlavná 168
900 89 Častá

Nenávratný finančný príspevok: 71 809,97 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:   37 794,72  EUR

Fotodokumentácia

Plagat A3_V3