Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec informuje občanov, že majú povinnosť registrovať chov ošípaných. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Bližšie informácie a postup registrácie je uvedený v prílohe.

20201014093526969