Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá

Obec Častá v roku 2017 v mesiaci október zrealizovala investičnú akciu- projekt pod názvom: „Rekonštrukcia chodníka na cintoríne v obci Častá“ na ktorý získala dotáciu vo výške 2.000,- € z Bratislavského samosprávneho kraja.

Pôvodný chodník

 

Zrekonštruovaný chodník

Pri realizácií projektu prišlo k odbúraniu starého nerovného asfaltového povrchu pôvodného chodníka nachádzajúceho sa na cintoríne v obci Častá s tým, že pôvodný asfaltový povrch chodníka bol nahradený zámkovou dlažbou.

Pôvodný chodník bol na mnohých miestach nerovný, asfaltový  povrch  chodníka  bol  v nevyhovujúcom  technickom stave. Pri rekonštrukcii chodníka prišlo najskôr k odbúraniu starého nerovného asfaltového povrchu chodníka.

Stavebné a rekonštrukčné práce následne pokračovali odstránením zeminy – jej vykopaním, pričom prišlo k zhutneniu podkladu pod zámkovú dlažbu, kde bola po odstránení zeminy vytvorená podkladová vrstva z kameňa.

Cieľ projektu bol dosiahnutý, z dôvodu že novovybudovaný chodník zo zámkovej dlažby je bezpečný spĺňajúce všetky technické normy, jeho povrch je rovný a na jeho okrajoch sú osadené betónové obrubníky. Zrekonštruovaný chodník bude slúžiť obyvateľom obce Častá  navštevujúcim toto pietne miesto na ktoré si chodia uctiť pamiatku zosnulých občanov.

Zároveň týmto úprimne ďakujeme VÚC-BSK za poskytnutie dotácie, ktorá zlepšila bezpečnosť občanov a návštevníkov obce navštevujúcich miesto posledného odpočinku zosnulých občanov obce.

 

Ing. Mária Garajová, starostka obce Častá