Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozšírili sme separovaný zber odpadov v obci

V zmysle nového platného VZN č. 3/2016 o odpadoch obce Častá boli v obci umiestnené kontajnery na zber jedlých kuchynských tukov a olejov. Kontajnery sú umiestnené pri križovatke ulíc Hlavná a Mraznická, na ulici Fándlyho a  na ulici Sokolská. Nádoby majú objem 120 litrov, sú žltej farby a sú označené nálepkou „Zberný kontajner na použitý kuchynský olej.“ 

Olej sa do nádob vkladá v pevne uzatvorených plastových fľašiach.

Ak nám záleží na stave životného prostredia a chceme ho chrániť od záťaže, ktorú preň predstavujú použité kuchynské oleje vylievané denne do kanalizácie, stačí takýto olej zbierať do PET fliaš. Ak kuchynský olej skončí vo výlevke, zanesie kanalizáciu a svojim zápachom pritiahne hlodavcov. Ak sa však separuje, môže ešte poslúžiť. Ďalším veľmi silným dôvodom pre separáciu všetkých druhov odpadov je cena. Ak nechceme navyšovať cenu za vývoz komunálnych odpadov je veľmi potrebné separovať všetky druhy odpadov. Náklady na vývoz komunálnych odpadov uhrádza občan prostredníctvom miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu, vývoz separovaného odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, jedlé oleje) uhrádzajú výrobcovia.

odpady