Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Komisie OZ

1. Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá:

Predseda: Martin Turay

Členovia: 

a) za poslancov : Samuel Lederleitner

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Ing. Tomáš Dominik – zástupca

Ing. Marián Kurek

Ing. Štefan Drexler

Mgr. Veronika Wilflingová

Ing. Barbora Porkertová

Juraj Hrdlovič

2. Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá:

Predseda:  Mgr. Kristína Slezáková

Členovia:

a) za poslancov : Ing. Jana Jakušová a Ing. Peter Tatranský, PhD.

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Ing. Mária Garajová

Ing. Dáša Detvanová

Mgr. Jozef Jakuš

3. Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá:

Predseda:  Mgr. Ľubica Opálková

Členovia:

a) za poslancov : Bc. Jozef Grajciar

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Simona Šeborová

Ing. Andrej Dobrovič

Alena Užovičová

Adam Havarik

Lukáš Harsa 

Ing. Jana Chovancová

4. Komisia pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá:

Predseda:  Helena Neshodová

Členovia:

a) za poslancov : Bc. Jozef Grajciar

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Ing. Michaela Hrdličková

Miroslav Held

Roman Setnický

5. Komisia pre šport pri OZ Častá:

Predseda:  Ivan Ružek

Členovia:

a) za poslancov : Samuel Lederleitner a Jozef Dukát

b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:

Roman Stojkovič

Juraj Zelinka

Marián Porkert

Lukáš Koník

Martin Myslík

6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá OZ

Predseda: Mgr. Ľubica Opálková

Členovia:

ostatní poslanci OZ:

Jozef Dukát

Ing. Jana Jakušová

Martin Turay

Ivan Ružek

Mgr. Kristína Slezáková

Samuel Lederleitner

Jozef Grajciar

Ing. Peter Tatranský, PhD.

Zapisovateľka komisie:  Marcela Martešíková – zamestnanec OcÚ Častá