Úradná tabuľa
Uverejnené: 09.02.2015 | 07:35 | sekretariát

Komisie OZ

Uverejnené: 09.02.2015 | 07:35 | sekretariát

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ:

Predseda: Mgr. Robert Lederleitner, poslanec OZ

členovia:

Meno a priezvisko, trvalý pobyt
1. Stanislav Jablonovský, trvale bytom: Hlavná č. 279, 900 89 Častá
2. Peter  Tatranský, trvale bytom: Hlavná č. 74/98, 900 89 Častá
3. Roman Setnický, Kiperská č. 378/22, 900 89 Častá
4. Ján Porkert, Podzámocká č. 774/2, 900 89 Častá

 

Komisia pre deti, mládež, šport a školstvo OZ

Predseda: Mgr. Jozef Jakuš, poslanec OZ

členovia:

Meno a priezvisko, trvalý pobyt
1. Jozef Dukát, Záhradnícka č. 821/3A, 900 89 Častá
2. Jozef Rybárik, Cintorínska č. 472/29, 900 89 Častá
3. Ondrej Novomeský, Hlavná č. 13/194, 900 89 Častá
4. Marián Porkert, Fándlyho č. 48/6, 900 89 Častá
5. Alexander Szelepcsényi, č. Poľná 592/15, 900 89 Častá
6. Roman Stojkovič, Hlavná č. 3/212, 900 89 Častá

 

Komisia financií podnikania a cestovného ruchu OZ

Predseda: Mgr. Ľubica Opálková, poslanec OZ

členovia:

Meno a priezvisko, trvalý pobyt
1. Angela Javorová, Záhradnícka č. 2, 900 89 Častá
2. Alena Užovičová, Podhorská č. 22, 900 89 Častá
3. Andrej Dobrovič, Družstevná č. 20, 900 89 Častá
4. Jozef Grajciar, Fándlyho č. 49/4, 900 89 Častá
5. Simona Šeborová, Sokolská č. 59, 900 89 Častá
6. Jozef Jakuš, Kíperská č. 24, 900 89 Častá
7. Miroslava Moravčiková, Chorvátska č. 31, 900 26 Slovenský Grob

 

Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru OZ

Predseda: PhDr. Michal Kováčik, poslanec OZ

členovia:

Meno a priezvisko, trvalý pobyt
1. Vladimír Heger, Na vŕšku č. 714/22, 900 89 Častá,
2. Barbora Drexlerová, Fándlyho č. 50/1, Častá
3. Zdenka Masárová, Cintorínska č. 460/5, 900 89 Častá
4. Eva Šulaková, Štefanovská č. 570/28, 900 89 Častá
5. Roman Pudmarčík, Podhorská č. 488/29, 900 89 Častá
6. Eva Toračová, Na vŕšku č. 307/5, 900 89 Častá
7. Stanislava Šikulová, Na vŕšku č. 722/56, 900 89 Častá

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Častá OZ

Predseda: Ing. Peter Tatranský, PhD.

 

Členovia /všetci poslanci OZ/: PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., Mgr. Róbert Lederleitner, PhDr. Michal Kováčik, Jozef Dukát, Stanislav Jablonovský, Mgr. Ľubica Opálková, Bc. Vladimír Heger a Mgr. Jozef Jakuš

Zapisovateľka komisie: Marcela Martešíková, zamestnanec OcÚ Častá

Kalendár akcií

« Január 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12* PRAVÁ DOMÁCA ZABÍJAČKA o 09:00
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Počasie Častá
Weather Underground PWS IAST31