Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Komisie OZ

Komisia stavebná, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá:

Predseda: Ing. Tomáš Dominik

 

Členovia:    

Martin Turay

Jozef Dukát

Ján Porkert

Ing. Branislav Pudmarčík

Roman Setnický

Komisia školstva, detí, mládeže a športu pri OZ Častá:

Predseda:  Mgr. Jozef Jakuš

 

Členovia:

Ivan Ružek

Mgr. František Kašický

Roman Stojkovič

Juraj Zelinka

Marián Porkert

Ing. Ondrej Novomeský

Jozef Rybárik

Veronika Vörösová

Komisia kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá:

Predseda:  Ing. Michaela Šuteríková

 

Členovia:

Ing. Peter Tatranský, PhD.

Helena Neshodová

Viera Turayová

Magdaléna Miklovičová

Mgr. Vladimír Heger, ml.

 

 

Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá:

Predseda:  Mgr. Ľubica Opálková

 

Členovia:

Mgr. Ľubica Cíferská

Alena Užovičová

Andrej Dobrovič

Simona Šeborová

Jozef Grajciar

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá OZ

Predseda: Mgr. Ľubica Opálková

 

Členovia:

ostatní poslanci OZ

Ing. Peter Tatranský, PhD.

Mgr. František Kašický

Mgr. Ľubica Cíferská

Jozef Dukát

Mgr. Jozef Jakuš

Ing. Michaela Šuteríková

Ivan Ružek

Martin Turay

Zapisovateľka komisie:  Marcela  Martešíková – zamestnanec OcÚ Častá