Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Schválené VZN obce Častá č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti od 01.01.2024

 VZN č. 5/2023, ktorým sa mení sa dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR  t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2024 o 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN č. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 – DzN od 1.1.2024 úplné znenie