Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Špeciálny spôsob hlasovania v referende 21.01.2023

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende zapisovateľovi špeciálnej volebnej komisie Pezinok výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. (osoby iba s ochorením COVID-19, resp. osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti)

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok od 16. januára 2023 a najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda to je do 20. januára 2023 maximálme do 12:00 hodiny na tel. č.  33/640 57 77 prípadne na e-mail:  lenka.sedlackova@minv.sk

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu:

  1. a) meno a priezvisko
  2. b) rodné číslo
  3. c) adresa trvalého pobytu
  4. d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom
  5. e) telefonický kontakt