Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Stavebný úrad od 01.04.2023 zriadený v Častej

Obec Častá informuje občanov, že v záujme zvýšenia dostupnosti a kvality poskytovaných služieb na úseku územného konania a stavebného poriadku bol obecným zastupiteľstvom odsúhlasený, zriadený a od 1. apríla 2023 začína v obci fungovať Stavebný úrad pre obec Častá so sídlom na obecnom úrade (Hlavná 168/65, 1. poschodie).  Činnosť stavebného úradu bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba Bc. Želmíra Šurinová. Kontakty: stavebnyurad@casta.sk. Úradné hodiny sú totožné s úradnými hodinami Obecného úradu v Častej.