Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Upozornenie na podanie daňového priznania do konca januára 2021

Obec Častá ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2020, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, predali nehnuteľnosť, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2020 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Častej na rok 2021 do 31.01.2021.

Podať daňové priznanie musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom tlačive – na stiahnutie pod textom. K priznaniu dani za psa je potrebné ešte zaslať vyplnený Evidenčný list psa – na stiahnutie pod textom. Vyplnené a podpísané tlačivá je možné doručiť na obecný úrad Častá poštou alebo do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu

Obecný úrad Častá, správa daní a poplatkov

DZN tlačivo na vyplnenie

Evidenčný list psa