Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021, Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

V zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 1, § 4, ods. 6 obec Častá oznamuje:

  1. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
  2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2021

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Častá zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2021:

     3. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021- moduly 265 a 100435