Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s.  vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy. Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie alebo vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo výzve v zastúpení ZSD vykoná spoločnosť Davies, s.r.o.. Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok.

Bližšie informácie v priloženej výzve tu: 

Verejná vyhláška – Výzva na vykonanie výrubu, okliesneniu stromov v ochrannom pásme VN-VVN