Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie na Rozšírenie kapacít MŠ Častá- prístavba

Verejný obstarávateľ Obec Častá realizuje verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác k zákazke Rozšírenie kapacít MŠ Častá- prístavba

Podrobnosti k zákazke a súťažné podklady s prílohami sú uverejnené vo vestníku a voľne dostupné pre všetkých uchádzačov, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/449545?page=1&limit=20&sort=obstarNazov&sort-dir=ASC&ext=1&text=&nazovZakazky=&obstarNazov=Obec+%C4%8Cast%C3%A1&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=-1&nut=&kriterium=-1&fin=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&sposobRealizacieZakazky=