Úradná tabuľa
Uverejnené: 28.01.2019 | 15:20 | admin

Verejné obstarávanie

Uverejnené: 28.01.2019 | 15:20 | admin
Názov
Poistná zmluva na jazykové učebne
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 14.06.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní internetových služieb-Slovak Telekom
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 31.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb-Slovak Telekom
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 31.05.2019 Stiahnuť
Objednávky 22-47 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Objednávky 30.05.2019 Stiahnuť
Prijaté faktúry 68-187 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Prijaté faktúry 29.05.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 02.05.2019
 1 súbor(y)  5 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 27.05.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 24.04.2019
 1 súbor(y)  6 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 24.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke plynu
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o združenej dodávke elektriny
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o prenájme vianočného osvetlenia
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
Komisionárska zmluva na obstaranie stravných lístkov
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 13.05.2019 Stiahnuť
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu „Obec Častá – jazykové učebne a knižnica pre základnú školu“
 1 súbor(y)  13 stiahnutia
Zmluvy 09.05.2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie od DPO SR
 1 súbor(y)  8 stiahnutia
Zmluvy 30.04.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry, sociálnych otázok a verejného poriadku pri OZ Častá zo dňa 05.04.2019
 1 súbor(y)  9 stiahnutia
Komisia pre sociálne otázky, verejný poriadok a kultúru OZ, Zápisnice komisií 17.04.2019 Stiahnuť
OZ SATYR- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Dychová hudba Častovanka- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  4 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Divadlo na kolene- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Kynologický klub- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola, Bezpečne na bicykli – 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 12.04.2019 Stiahnuť
OZ Talentárium- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
BTC Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
OZ Červenokamenské panstvo- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
Klub priateľov prírody- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 05.04.2019 Stiahnuť
Khan Karate Klub- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  0 download
Zmluvy, Zverejňovanie 05.04.2019 Stiahnuť
Objednávky 1-21 2019
 1 súbor(y)  15 stiahnutia
Objednávky 02.04.2019 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Komisie stavebnej, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri OZ Častá zo dňa 18.03.2019
 1 súbor(y)  11 stiahnutia
Dokumenty, Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy OZ, Zápisnice komisií 29.03.2019 Stiahnuť
SPC Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  3 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
Rodinné centrum- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  1 download
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
RC Klub Častá- Zmluva o poskytnutí dotácie 2019
 1 súbor(y)  2 stiahnutia
Zmluvy 27.03.2019 Stiahnuť
    Kalendár akcií