Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Veterinárne opatrenie z dôvodu výskytu prípadu vtáčej chrípky v obci Častá – nahlásenie počtu hydiny

Obec Častá oznamuje občanom, že dňa 05.02.2024  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci (ďalej RVaPS) oznámila výskyt prípadu vtáčej chrípky v obci Častá. Z uvedeného dôvodu RVaPS Senec nariadila dňa 05.02.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. RVaPS Senec nariaďuje chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obci Častá v písomnej forme s uvedením druhu, počtu chovaných kusov a miestom chovu v obci Častá.

Na základe uvedeného žiadame chovateľov ihneď, najneskôr však do 09.02.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na Obecný úrad Častá e-mailom: podatelna@casta.sk alebo telefonicky na tel. č. 033/6495427

Prílohy:

  1. Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – nariadenie pre právnické a fyzické osoby obce Častá – vtáčia chrípka 5.2.2024
  2. Formulár na evidenciu hydiny