Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019

Uverejnené: 13.05.2019 | 17:06 | admin

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.

VZN 1/2019

Kalendár akcií