Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy Štefanová

OBEC Štefanová, Štefanová 100 , 900 86 podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy Štefanová, Štefanová 100, 900 86 s predpokladaným termínom nástupu
od 1. 7.2024.

Bližšie informácie v prílohe tu: Vyhlásenie výberového konania riaditeľ-riaditeľka MŠ Štefanová