Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej

Obec Častá v roku 2017 v mesiaci august zrealizovala investičnú akciu-projekt pod názvom: „Vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku v Častej“, na ktorý získala dotáciu vo výške 2.000,- € z Bratislavského samosprávneho kraja.

Pri realizácii projektu prišlo k vybudovaniu nového osvetlenia futbalového ihriska, ktoré bude slúžiť počas tréningov a zápasov pre potreby FC Slovan Častá, ktoré pôsobí ako občianske združenie v obci Častá. Súčasné osvetlenie hracej plochy bolo nefunkčné a z tohto dôvodu bolo potrebné vybudovať nové osvetlenie a to na 6 stĺpoch (v rohoch ihriska) s výškou každého stĺpa 10 m, aby prišlo k rovnomernému nasvieteniu celej plochy futbalového ihriska, pretože osvetlenie ihriska je potrebné najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy je obmedzený slnečný svit a počas tréningových alebo majstrovských zápasov je nutné kvôli bezpečnosti hráčov a divákov plochu futbalového ihriska osvetliť.

Obec Častá v mesiaci august 2017 vykonala zdemontovanie nefunkčného osvetlenia a rekonštrukciu rozvádzača. Pri realizácii projektu prišlo k osadeniu oceľového stožiara, ktorý má výšku 10 m, v jeho spodnej časti je otvor v ktorom je osadená stožiarová svorkovnica s istením osvetlenia. Na stožiari sú umiestnené tri svietidlá, z toho každé je samostatne ovládané, čím sa zabezpečí rovnomerné osvetlenie takmer celej plochy ihriska. Cieľ projektu bol dosiahnutý, z dôvodu že novovybudované osvetlenie futbalového ihriska sa bude využívať najmä v jesenných a zimných mesiacoch, kedy je obmedzený slnečný svit a počas tréningových alebo majstrovských zápasov bude možné kvôli bezpečnosti hráčov a divákov plochu futbalového ihriska osvetliť. Zároveň týmto úprimne ďakujeme VÚC-BSK za poskytnutie dotácie, ktorá zlepšila bezpečnosť a zvýšila komfort pre divákov a hráčov, ktorí navštevujú futbalový štadión v Častej.

Ing. Mária Garajová, starostka obce Častá