Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Obce Častá

Obec Častá, IČO 00304701, Hlavná 168/65, 900 89 Častá vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.) a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti (pediatria), prípadne služieb zameraním podobných. Vyhlásenie a podrobné podmienky Obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené aj na úradnej tabuli obce Častá. Bližšie informácie na tel. č. 0905 399 787, prípadne na tel. č. Obecného úradu Častá 033/6495427.

Podmienky VOS-Zdravotné stredisko