Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vykurovacie obdobie

ZOHREJME SA V BYTOCH

Oddelenie požiarnej prevencie hasičov v Pezinku odporúča :

Všetkým majiteľom vykurovacích systémov pred vykurovacím obdobím skontrolovať vstavané spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu. Kontrolu naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia, alebo zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov.

Napriek tomu ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov. Predovšetkým staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu spalín či prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri kotloch s odvodom spalín do komína je kontrola komínového ťahu a správnosťou prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.

Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť požiar, a to je hlavný dôvod prečo treba komín pravidelne čistiť. Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne. Musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy na ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu.

Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW :

 

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivo

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 

Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá.

V prípade ak máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm.

Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri príjemných príležitostiach .

mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku