Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výstava fotografií na hrade Červený Kameň – Vojna sa skončila !

Vojna sa skončila!

V.stava k v.ročiu ukončenia druhej svetovej vojny

SNM-Múzeum Červen. Kameň pri príležitosti 70. v.ročia ukončenia najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách približuje prostredníctvom v.stavy fotografií udalosti, ktoré sa odohrali na hrade Červen. Kameň a v jeho okolí v závere druhej svetovej vojny.

V.stava je sprístupnená v termíne od 1. mája do 30. septembra 2015 v priestoroch severnej bašty na nádvorí hradu počas otváracích hodín múzea.

Zhrnúť dopady druhej svetovej vojny na spoločnosť ako celok i jednotlivcov v niekoľk.ch vetách je nemožné. Vojna zasiahla všetky oblasti života a zmenila svet do takej miery, že predstavuje azda najv.znamnejší medzník v dejinách ľudstva.

Rovnako ani Slovensko a región Mal.ch Karpát sa niektor.m vojnov.m a povojnov.m zločinom nevyhli. Hrad Červen. Kameň tu však zaujímal iba okrajové postavenie, keďže lesk a politick. vplyv jeho majiteľov sa v tom období už dávno vytratil.

Pozornosť v.stavy je zameraná nielen na hrad samotn., ale aj na samotn. región, ktorého súčasťou bol aj Červen. Kameň. Koniec vojny predstavuje pre Hrad Červen. Kameň dôležit. medzník. Jeho pôvodní majitelia, ktorí tu žili dlhé generácie, z hradu utiekli. Hrad bol neskôr niekoľkokrát vyrabovan. a poškoden.. Až v roku 1949 sa dostal do správy Ministerstva školstva a národnej osvety a v tomto čase sa začalo s nevyhnutn.mi opravami a postupn.m budovaním múzea, ktoré tu sídli dodnes.

V.stava, ktorú máte možnosť navštíviť je venovaná t.m, ktorí sa konca vojny nedožili i t.m, ktor.ch vojna a udalosti jej konca natrvalo poznačili.

Vstup na v.stavu je voľn..

Kurátor v.stavy: PhDr. Michal Kovačik

Bližšie informácie: PhDr. Michal Kovačik, kurátor

michal.kovacik@snm.sk, 033/690 58 08

www.hradcervenykamen.sk

 

TS – Vojna sa skončila!

 

Vojna sa skončila !