Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vývozný kalendár na 1. polrok 2021

V prílohe uverejňujeme Vývozný kalendár odpadov na 1. polrok 2021. Na základe rokovaní medzi obcou Častá a organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s. (spoločnosť, ktorá hradí vývoz separovaných zložiek odpadu) bol dohodnutý zvýšený počet vývozov vriec papiera z rodinných domov zo súčasných 6 vývozov ročne na 12 vývozov ročne. Termíny vývozu separovaných zložiek odpadu na 2. polrok budú doplnené po zaslaní termínov od vývoznej spoločnosti Marius Pedersen. Vývozný kalendár je v papierovej forme zverejnený aj v úradnej tabuli obce Častá (pri čerpacej stanici Avanti) a vo všetkých informačných tabuliach obce. Informácie o jednotlivých vývoz budú zasielané aj naďalej prostredníctvom notifikácií do mobilných telefónov občanov, ktorí si túto službu sprístupnili. V prípade, že občania požadujú vývozný kalendár v papierovej forme, môžu o jeho doručenie telefonicky požiadať na obecnom úrade.

Vývozný kalendár 1.polrok 2021