Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vývozný kalendár odpadov na január 2021

V prílohe uverejňujeme Vývozný kalendár odpadov na mesiac január 2021. Z dôvodu stále prebiehajúcich rokovaní medzi obcou Častá, vývoznou spoločnosťou Marius Pedersen a organizáciami zodpovednosti výrobcov (spoločnosti, ktoré hradia vývoz separovaných zložiek odpadu) nie je ešte vývozný kalendár na ďalšie mesiace dohodnutý. Ihneď po ukončení rokovaní  bude vývozný kalendár doplnený. Vývozný kalendár je v papierovej forme zverejnený aj v úradnej tabuli obce Častá (pri čerpacej stanici Avanti) a vo všetkých informačných tabuliach obce. Informácie o jednotlivých vývoz budú zasielané aj naďalej prostredníctvom notifikácií do mobilných telefónov občanov, ktorí si túto službu sprístupnili. V prípade, že občania požadujú vývozný kalendár v papierovej forme, môžu o jeho doručenie telefonicky požiadať na obecnom úrade.

Vývozný kalendár na január 2021