Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len ZVO).
 
Výstavba zavlažovacieho systému trávnika na hlavnej hracej ploche v areáli
futbalového štadióna v Častej

Častá – projekt závlahy – cenový výmer projektu

Častá – výzva na projekt závlah